සිඟිත්තන් සඳහා වෙන් වූ සෙල්ලම් ප්‍රදේශ :- “Fun Factory”

අපේ කුඩා සිඟිත්තන්ටද විනෝදය යන සංරචකය වැදගත්ය. සෑම විටම ගෙතුලට වී කාලය ගෙවීම මොවුනට ද නීරස කාර්යක් වන නිසා සෙල්ලම් කිරීම සඳහා පිරිසිඳු, සුරක්ෂිත හා සභ්‍ය ස්ථානයක් දෙමව්පියන් වන අපි සොයමු.

Read More

සරල පියවර තුනක් පැටියාට සුව නින්දක්

Read More

බඩ නිරෝගී නම්, බිළිඳා සතුටින් – බිළිඳුු මලබද්ධය

දරුවෙක්ගෙ සතුට තමයි, එ දරුවගෙ මවගෙත් පියාගෙත් විශාලතම සොම්නස. බිළිඳූ සතුට නැති කරවන හේතු අතරේ බඩ රිදීම්, බඩ වේලවා දැමීම් ප්‍රධානයි. ඔබේ බිඳිඳා මේ අසීරුතාවයෙන් ගලවාගන්නට මේ ලිපිය අත්වැළක් වනු ඇති.

Read More

දරුවාට අනිවාර්යයෙන් දියයුතු එන්නත් ගැන දැනගන්න

ලෙඩ රෝග වලින් ළදරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට එන්නත් වලින් ලැඛෙන්නේ අනූපමේය වූ සම්මාදමකි. මීට කලකට පෙර පැවැතී බියකරු වසූරිය රෝගයෙන් ජනී ජනයා ආරක්ෂා කිරීමට මුලින්ම 1886දී

Read More

මාසයේ ව්‍යවසායක මව

මෙම මාසයේ ව්‍යවසායක මව ලෙස රෝෂිණී ද කොසත්ා මහත්මිය තේරී පත් වී ඇත. ඇය වයස අවුරුදු දෙකහමාරක් වයසැති සි`ගිති ජොෂුවාගේ මව මෙනම්, —කෝචර් කප්ස˜් ආයතනයේ අයිතිකරු හා නර්ි මාණකරුද වේ.

Read More

ප්‍රීතිමත් කාලය : සිඟිත්තා සමග චාරිකා – ’අපේ ගම’ට චාරිකාවක්

ශී්‍ර ජයවර්ධනපුර පිහිටි ’අපේ ගම ලාංකික පැරණි සම්ප්‍රදායක ගමක ප්‍රතිරූපයකි. මෙය, කුඩා දරුවනට පමණක් නොව වැඩිහිටි අපටද අපූරු පී්‍රතිමත් අධ්‍යාපනික චාරිකාවකි.

Read More

පැටියාගේ සම හිස කෙස් රැකගන්න විටමින් E සමඟ ඔලිව් තෙල් සත්කාරයක්

Read More

සතුටින් ගත යුතු ආහාර හා කොහොමටත් නොගත යුතු ආහාර

ගැබින ිමව්වරුන ්බොහෝ විට ආහාර පාන වර්ග ගන්නේ තෝරා බේරා ගෙනය. සමහර ආහාර වර්ග ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ එAවා කෙරෙහී රුචියක් නැතිකම නසිාය.

Read More